Menu menu

Gevelbekleding

Meer en meer wordt gekozen voor bekleding van de buitengevels van een huis. Bij de keuze van gevelbekleding kunnen twee belangrijke redenen meespelen :

- Ofwel kies je ervoor vanuit esthetische overweging om slechte of beschadigde gevels met gevelbekleding te verbergen of te herstellen.

- Vaak speelt echter ook een tweede functionele reden mee en dient de gevelbekleding om - eventueel samen met de verfraaiing - het huis bijkomend te isoleren. Buitengevelisolatie heeft het extra voordeel dat je op die manier geen extra ruimte binnenin moet prijsgeven.